• 1
 
2 Chronicles 8:13
 
 
 
וּבִדְבַר־
ū·ḇiḏ·ḇar-
and Even after a portion
H1697
Noun
י֣וֹם
yō·wm
every day
H3117
Noun
בְּי֗וֹם
bə·yō·wm
.. .. ..
H3117
Noun
לְהַעֲלוֹת֙
lə·ha·‘ă·lō·wṯ
offering
H5927
Verb
כְּמִצְוַ֣ת
kə·miṣ·waṯ
according to the command
H4687
Noun
מֹשֶׁ֔ה
mō·šeh
of Moses
H4872
Noun
לַשַּׁבָּתוֹת֙
laš·šab·bā·ṯō·wṯ
for the Sabbaths
H7676
Noun
וְלֶ֣חֳדָשִׁ֔ים
wə·le·ḥo·ḏā·šîm
and on the new moons
H2320
Noun
וְלַמּ֣וֹעֲד֔וֹת
wə·lam·mō·w·‘ă·ḏō·wṯ,
and on the solemn feasts
H4150
Noun
שָׁל֥וֹשׁ
šā·lō·wōš
three
H7969
Noun
פְּעָמִ֖ים
pə·‘ā·mîm
times
H6471
Noun
בַּשָּׁנָ֑ה
baš·šā·nāh
in the year
H8141
Noun
בְּחַ֧ג
bə·ḥaḡ
[even] in the feast
H2282
Noun
הַמַּצּ֛וֹת
ham·maṣ·ṣō·wṯ
of unleavened bread
H4682
Noun
וּבְחַ֥ג
ū·ḇə·ḥaḡ
and in the feast
H2282
Noun
הַשָּׁבֻע֖וֹת
haš·šā·ḇu·‘ō·wṯ
of weeks
H7620
Noun
וּבְחַ֥ג
ū·ḇə·ḥaḡ
and in the feast
H2282
Noun
הַסֻּכּֽוֹת
has·suk·kō·wṯ
of tabernacles
H5521
Noun
  • 1